Od roku 2008 prowadzimy działalność, odnosząc sukcesy w poszukiwaniu spadkobierców i w obsłudze spadkowej.

 

Szanowni Spadkobiercy,

otrzymali Państwo od nas pocztę, ponieważ sąd właściwy w sprawie spadkowej lub wyznaczony przez niego kurator spadku był zdany na naszą pomoc w odnalezieniu Państwa jako ewentualnych spadkobierców. Odszukiwanie spadkobierców jest często w najwyższym stopniu czasochłonne i wymaga wiele doświadczenia, ponieważ rodziny są niekiedy rozproszone po całym świecie i dlatego konieczne jest uzyskiwanie dokumentów za granicą.

Udzielenie stwierdzenia nabycia spadku jest już ważnym kamieniem milowym dla spadkobierców. Jednak zgodnie z § 2038 BGB (niemieckiego) kodeksu cywilnego wspólnota spadkobierców może działać tylko łącznie. To utrudnia proces rozliczania się spadkobierców zwłaszcza wtedy, gdy spadkobiercy nie znają się lub nie mają ze sobą kontaktu. Aby uzyskać praktyczną zdolność działania, wspólnota spadkobierców może udzielić współspadkobiercy lub osobie trzeciej pełnomocnictwa do przeprowadzenia rozliczania się spadkobierców, przy czym my z kolei wspieramy Państwa jako jednostka zajmująca się ustalaniem spadkobierców. Dzięki Państwa pełnomocnictwu możemy działać na rzecz wspólnoty spadkobierców, aby umożliwić szybkie załatwienie sprawy spadkowej.

Proszę nie wahać się i niewiążąco skontaktować się z nami.
Telefon lub e-mail nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych zobowiązań i daje Państwu możliwość poznania nas, uzyskania większej ilości informacji na temat Państwa sprawy spadkowej i dalszego sposobu postępowania. Decyzja o tym, jak sprawa ma się toczyć dalej, nadal pozostaje w Państwa gestii.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
Telefonnummer: +49 (0)341- 994 03 19
E-Mail-Adresse: ralf.heinemann@erbenermittlung-heinemann-gmbh.de
Formularz kontaktowy na końcu strony

W żadnym momencie nie muszą Państwo wpłacać żadnych zaliczek. My pokrywamy wydatki wynikające z nakładu czasu i kosztów związanych z poszukiwaniem spadkobierców. Jeżeli Państwa sprawa spadkowa zakończy się pozytywnie i spadek zostanie wypłacony, otrzymujemy od Państwa honorarium, które na wstępie naszej współpracy zostało ustalone w umowie. Nasze honorarium mogą Państwo rozliczyć z podatkiem od spadku, a tym samym zmniejszyć kwotę należnego podatku.
Jeżeli w którymkolwiek momencie okaże się, że nie są Państwo uprawnieni do spadku, nie zgłaszamy żadnych roszczeń z tytułu kosztów lub honorarium.

Przykładowa realizacja sprawy spadkowej

 

profesjonalnie – rzetelnie – przejrzyście

Firma zajmująca się ustalaniem spadkobierców Erbenermittlung Ralf Heinemann GmbH od roku 2008 wspiera spadkobierców, sądy do spraw spadkowych, kuratorów spadku i notariuszy, czyniąc to ku ich pełnemu zadowoleniu. Nasza transparentna metoda pracy i kompletna dokumentacja umożliwi Państwu i nam szybkie zrealizowanie sprawy.

Nasze profesjonalne i zawsze przyjazne kontakty z instytucjami administracji prowadzi również na płaszczyźnie osobistej do uzyskania pożądanego wyniku.

Nie pobieramy żadnych opłat ryczałtowych ani nie zgłaszamy żadnych roszczeń z góry. Jeżeli nic nie zostaje odziedziczone, my również nie otrzymujemy zapłaty.

Nasze honorarium uzgadniamy ze spadkobiercami z góry w drodze umowy i nie dochodzimy żadnych dodatkowych kosztów w późniejszym terminie. Nasze honorarium jest procentowym udziałem w sumie spadkowej, a tym samym jest trwale powiązane z wysokością realnie istniejącego spadku.

Informacja na temat prawa spadkowegoBezpośrednio u źródła. Rzetelne informacje na temat prawa spadkowego obowiązującego w Niemczech znajdą Państwo w księdze 5 kodeksu cywilnego (w języku niemieckim).

tędy
 

Szanowne Sądy do spraw spadkowych i Szanowni Kuratorzy spadku,

bez generowania dodatkowych kosztów oferujemy sądom rejonowym i kuratorom spadku odnajdywanie nieznanych spadkobierców w kraju i za granicą, w Europie i na świecie. Nasz serwis jest dopasowany indywidualnie do konkretnej sprawy spadkowej i Państwa potrzeb, zaczynając od ustaleń częściowych, aż do ustaleń całościowych. Ustalamy m.in. współspadkobierców, jeżeli ich brakuje lub nie są wykazani w dokumentach.

Nasza dokładna dokumentacja gwarantuje Państwu sumienną realizację sprawy spadkowej.
Pozyskujemy dokumenty (lub zaświadczenia) w kraju i za granicą. W Polsce, Czechach, Austrii i Słowenii dysponujemy własnymi biurami z fachowo wykształconymi pracownikami, którzy utrzymują bardzo dobre kontakty z tamtejszymi archiwami i urzędami stanu cywilnego.

Wyspecjalizowaliśmy się zwłaszcza w przypadkach, w których przodkowie spadkobierców pochodzą z byłych niemieckich terenów w Polsce. Posiadamy rzetelne doświadczenie w obchodzeniu się z dokumentami, które zaginęły w wyniku zawieruchy wojennej, i w zdobywaniu zaświadczeń alternatywnych. Dzięki naszej partnerskiej firmie Genealogie Research Poznan Sp. z o.o. posiadamy wspaniałych specjalistów na miejscu.

 

Formularz kontaktowy

 

Dane kontaktowe

Erbenermittlung Heinemann GmbH

Freidrich-List-Platz 1
04103 Leipzig
Deutschland

Tel.: +49 (0)341 – 994 03 19
Fax: +49 (0)341 – 994 03 20

E-Mail: ralf.heinemann@erbenermittlung-heinemann-gmbh.de

Web: www.erbenermittlung-heinemann-gmbh.de